Valorile La Răscruce

La Răscruce căutăm să prețuim ceea ce prețuiește Dumnezeu.
Căutăm autenticitatea credinței și condamnăm falsul, ipocrizia, dilentantismul. Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor și nu e nevoie să ne ascundem de El, căci nu reușim.
El urmărește ca în viețile noastre să prețuim Adevărul Său ca bază a relațiilor inter-umane, Dragostea Sa ca legătură relațională cu toți oamenii (fără deosebiri rasiale, profesionale, confesionale, politice, etc.), Dreptatea Sa pe care s-o manifestăm în orice circumstanță.

Prețuirea noastră față de Dumnezeu se manifestă în mod practic prin relaționare directă și conștientă cu El. Citirea și studierea Bibliei sunt valoroase deoarece ne oferă o imagine corectă despre Dumnezeu. Este extrem de ușor să ajungem să prețuim imaginea unui Dumnezeu care să nu fie Cel Real, care S-a revelat pe Sine de-a lungul istoriei, imagine străină aceleia din Biblie. De asemenea, perseverarea în rugăciune este o altă unealtă practică de relaționare cu El. 

în fiecare zi luăm decizii mari sau mici. Prețuim ca aceste decizii să fie luate căutând tot timpul înțelepciunea lui Dumnezeu pentru diferitele situații cu care ne confruntăm. El cunoaște mult mai mult decât știm noi și dorește binele copiilor Lui. Cuvintele Lui sunt valoroase și transmit viață.