La Răscruce - Predica din 27 noiembrie 2011 Romani 4

MODELUL CREDINȚEI LUI AVRAAM

DUMNEZEUL LUI AVRAAM:

  1. un Dumnezeu Neamestecat (UNIC)
  2. un Dumnezeu Nemuritor (v17- care învie morții)
  3. un Dumnezeu Creator (v17- cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi)

CUM S-A MANIFESTAT PRACTIC CREDINȚA LUI AVRAAM?

  1. a crezut cu o doză fff mare de speranță
  2. (v.18 - nădăjduind împotriva oricărei nădejdi)
  3. DEPLIN ÎNCREDINȚAT- nu s-a îndoit de făgăduințele lui Dumnezeu
  4. (Îndoiala - privește vizibilul, Credința - privește invizibilul)
  5. v.22 - această credință i-a fost socotită ca neprihanire

CONCLUZII:

Ucenicii cer: "mărește-ne credința"(Luca 17:5)

pecetea creștinului = Duhul Sfânt care locuiește în noi
cum recunosc un creștin? prin prezența Duhului Sfânt în viața lui, care aduce viața dumnezeiască